EDUCATIVES

L’educació en el lleure és una de les manifestacions associatives més important en els nostres territoris i per aquest motiu la Fundació Triangle Jove ha volgut amb aquest petit vídeo reconèixer la tasca que milers de joves desinteressadament arreu del territori desenvolupen setmanalment.

En els esplais, agrupaments escoltes els infants i joves viuen unes experiències que de ben segur seran significatives per a les seves trajectòries de vida. Des de l’organització i la vivència als campaments, la motivació i superació personal i grupal a les rutes en el medi natural, fins les reunions setmanals on de manera democràtica  els monitors, monitores i caps gestionen el funcionament de l’entitat.

Milers de joves es comprometen voluntàriament en una educació per als infants, més enllà de l’educació formal a l’escola, que treballa amb els valors de la participació col·lectiva, la cura mútua, la responsabilitat,  el treball en equip o el respecte per la natura, entre altres. Els i les joves que lideren els agrupaments i esplais faciliten els espais, les dinàmiques i les experiències amb una finalitat educativa, transformadora i alliberadora. Una tasca constant, de procés i d’acció pedagògica que permeti desenvolupar l’esperit crític dels infants i joves que hi participen, fomentant la capacitat de canvi i transformació al seu entorn més proper.

Des de la Fundació Triangle Jove convidem a infants, a joves i a les seves famílies a conèixer el món de l’associacionisme educatiu i prendre’n part!

A continuació us enllacem amb les principals entitats que agrupen els centenars de grups d’associacionisme educatiu que hi ha al País Valencià, a les Illes Balears i a Catalunya on hi trobareu els esplais i agrupaments escoltes que teniu més propers.

CATALUNYA:

 

ILLES BALEARS:

 

 

 

 

 

PAÍS VALENCIÀ: