AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LES INSCRIPCIONS PER A LA XX TROBADA DEL TRIANGLE JOVE

 

XX TROBADA TRIANGLE JOVE 2018

“Davant l’adulcentrisme, apoderem-nos!”

Des d’avui ja podeu inscriure-us a la XX Trobada del Triangle Jove organitzada per la Fundació Triangle Jove. Enguany ens trobarem a Figueres (Catalunya) els dies 19, 20 i 21 d’octubre. Com sempre, un cop us hàgiu inscrit rebreu un correu amb tots els detalls referents a l’acomodació (transport, allotjament i àpats). Podeu inscriure-us-hi a continuació.

PROGRAMA:

Per a aquesta vintena edició de la Trobada volem treballar l’apoderament dels i les joves davant de les diferents formes de poder adult. Així, a través de ponències i grups de treball analitzarem què és el poder adult, com es manifesta i de quina manera hi podem fer front.

 

Objectius de la trobada. – Posar en valor la infància, adolescència i joventut en els cicles de vida

– Cogenerar eines per a combatre el poder adult cap a la joventut

Resultats esperats en les assistents: – Revisió crítica a nivell personal i associatiu sobre el poder adult.

– Creació d’estratègies per revertir el poder adult

 

HORARIS:

19/10 20/10 21/10
8.30h-9.30h ESMORZAR ESMORZAR
10.00h-12.00h Taula rodona inicial: creem un marc teòric compartit a partir de la intervenció de persones expertes en participació juvenil i poder adult. Conclusions: ens trobem per posar les conclusions en comú i decidir quines seran les accions de futur.
12.00h-12.30h PAUSA PAUSA
12.30h-14.00h Treball en grup: reflexió i anàlisi en grup sobre els tres eixos: social-mediàtic, acadèmic i polític. Cloenda i celebració del XX aniversari de la Fundació Triangle Jove.
14.00h-16.00h DINAR DINAR
16.00h-17.30h Treball en grup: reflexió i anàlisi en grup sobre els tres eixos: social-mediàtic, acadèmic i polític. Marxem!
17.30h-18.00h PAUSA
18.00h-19.30h Arribada, acreditació i acomodament dels i les participants. Treball en grup: reflexió i anàlisi en grup sobre els tres eixos: social-mediàtic, acadèmic i polític.
21.00h SOPAR SOPAR

 

Taula rodona inaugural

A través del diàleg entre 4 experts i expertes començarem a emmarcar el terme de poder adult des de diferents esferes o perspectives: la social-mediàtica, política i educativa. Reflexionarem i descobrirem d’on apareix aquesta pressió, qui l’exerceix, contra qui i quines limitacions s’infringeix cap a la joventut.

  • Esfera política: els i les joves només som considerades un grup important dins la societat quan s’acosten les eleccions? Se’ns utilitza com a excusa per a crear polítiques específiques de joventut (laborals, educatives…) que després juguen en la nostra contra?
  • Esfera social -mediàtica: la imatge que s’ha creat de la persona jove als mitjans i que ha trascendit a tota la societat és real o bé genera estigma cap al col·lectiu? Podem fer-hi alguna cosa?
  • Esfera acadèmica -educativa- formativa: com es justifica, des de l’acadèmia, la no-existència dels i les joves com a grup social?

A banda també discutirem que volem dir quan parlem d’apoderament una paraula que sovint utilitzem. La intenció és que puguem gaudir d’un espai de reflexió envers les pressions que rep la joventut i construir el marc teòric en el qual s’encabeixen les sessions posteriors.

Treballs en grup

El treball es dividirà en petits grups per tal de seguir aprofundint en els continguts extrets de la taula rodona. Usant la metodologia de l’educació no formal organitzarem el treball en tres espais on tots els participants identificaran les expressions i conseqüències del poder adult en les esferes política, social-mediàtica i acadèmica. A més, també analitzarem les pràctiques i els discursos de poder adult dins de les entitats i entre les persones participants.

A partir de l’exploració de diferents realitats sobre el poder adult, els participants escolliran el que més els hi remou. Desgranarem cada una d’aquestes realitats, per poder conceptualitzar-les i entendre-les millor. D’aquesta manera les podrem combatre.

 

  • Esfera política: com ho fem per posar els i les joves al centre del disseny de polítiques de joventut?
  • Esfera social-mediàtica: com ho fem per lluitar contra la imatge de jovent-problemes que es presenta des dels mitjans? És possible que aquesta concepció que es té del jove a la societat canvïi?
  • Esfera acadèmica: Com demostrem que, malgrat ser molt diferents, som un grup social sòlid i no una “etapa”?

Conclusions i compromís associatiu i personal per revertir el poder adult

Diumenge matí serà el moment de compartir totes les conclusions i tots els debats de cada una de les esferes en què haurem treballat el dia anterior per poder co-generar una proposta d’eines i estratègies i compromisos (col·lectius/associatius i individuals) per combatre o revertir l’adultcentrisme tant a la societat com a dins les entitats juvenils.

 

QUÈ ÉS LA TROBADA TRIANGLE JOVE?

La Trobada Triangle Jove és una trobada anual destinada als representants de les diferents entitats juvenils i consells locals de joventut que formen part del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i el Consell Valencià de la Joventut (CVJ). Aquesta trobada està concebuda com un espai de formació, debat i coneixement mutu i té, com a objectiu final, millorar la qualitat de l’associacionisme i potenciar la participació social dels i les joves, així com oferir a les entitats membre dels tres consells la possibilitat de trobar espais d’encontre i intercanvi de treballs, experiències i reivindicacions comunes. Les trobades són monogràfiques i busquen aprofundir en un tema d’especial interès per a la població jove per a arribar, finalment, a unes conclusions consensuades per totes les participants. Es tracta d’un espai per conèixer altres persones i altres entitats, compartir experiències i reflexions, i fer xarxa associativa.

Com sempre, si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres a fundacio@trianglejove.org, consell@cnjc.cat o info@conselljoventut.org