Cartells

Cartells de les darreres Trobades Triangle Jove

Cartell de la XVI Trobada

Cartell de la XV Trobada

Cartell de la XIV Trobada

Cartell de la XIII Trobada

Cartell de la XII Trobada

Cartell de la XI Trobada

Cartell de la X Trobada

Cartell de la IX Trobada

Cartells dels darrers Aplecs

Cartell de la X Trobada

Cartell del VI Aplec

Cartell del VII Aplec

Cartell del IX Aplec