top of page

APLEC DE CONSELLS

Des de la Fundació Triangle Jove s'organitzava cada any un aplec de consells locals de joventut o plataformes locals de participació juvenil que formen part del Consell de la Joventut de les Illes Balears, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o del Consell Valencià de la Joventut, amb l'objectiu de promoure i enfortir la figura dels Consells Locals de Joventut, claus per a la participació dels i les joves.

Entre 2003 i 2018 l’Aplec va servir com a espai per a reflexionar i debatre sobre el desenvolupament dels consells locals al nostre marc territorial, tenint en consideració les molt diverses situacions i realitats existents. Al mateix temps, l’Aplec esdevingué un espai de trobada per als consells i les persones que els formen, on compartir idees, projectes, eines de treball i, sobretot, experiències. 

XII VALÈNCIA (2018)

XII_APLEC_VALÈNCIA_(2018)._IMATGE.png

"No t´encarxofes"

El XII APLEC tingué lloc el 28 i 29 d´abril del 2018 a la Ciutat de València (País valencià) i va tractar sobre el funcionament dels Consells Locals de Joventut amb l´objectiu de reflexionar sobre el seu funcionament intern i extern i cercar noves estratègies per a millorar la tasca diària dels seus municipis.

XI AMPOSTA (2016)

X FORMENTERA (2010)

IX ALACANT (2009)

XII APLEC AMPOSTA (2016). IMATGE.png
X APLEC FORMENTERA (2010).jpg
IX APLEC ALACANT (2009).jpg

Creem sinèrgies, fem joventut

Comunicació i innovació als consells locals de joventut

Fent xarxa dels Consells Locals de Joventut. Experiències i estratègies de treball supralocal i comarcal

El XI APLEC tingué lloc el 8, 9 i 10 d´abril a Amposta (Catalunya) i va tractar sobre el desenvolupament de bones pràctiques per coordinar l´acció de les regidories de joventut dels municipis amb les dels Consells Locals de Joventut.

El X APLEC tingué lloc el 7, 8 i 9 de maig de 2010 a Formentera (Illes Balears) i va tractar sobre les diverses estratègies de comunicació i d´innovació als Consells Locals de Joventut.

El IX APLEC tingué lloc el 15, 16 i 17 de maig de 2009 a Alacant i Elx (País valencià) i va tractar sobre els treball dels espais supralocals, és a dir, consells comarcals/insulars, plataformes, trobades i agermanaments, amb l´objectiu de fer xarxa de les realitats complexes.

VIII PONTONS (2008)

VII MENORCA (2007)

VI CASTELLÓ (2006)

VIII APLEC PONTONS (2008).jpg
VII APLEC MENORCA (2007).jpg
VI_APLEC_CASTELLÓ_(2006).jpg

Aplec Pontons

Els consells locals en la política municipal

Ei !! Participes?

El VIII APLEC tingué lloc a Pontons (Catalunya)

El APLEC tingué lloc el 5 i 6 de maig de 2007 a Menorca (Illes Balears) i va tractar sobre els paper dels Consells Locals de Joventut en la política municipal per a joves, amb l´objectiu d´incrementar la seua participació en les iniciatives en matèria de joventut dels nostres pobles i ciutats.

El VI APLEC tingué lloc el 2 i 3 de desembre de 2006 a Castelló (País valencià) i va tractar sobre la cerca          d´estratègies per a que més entitats participen activament als consells locals, és a dir aprofundir en la pluralitat dels Consells Locals de Joventut.

V BARCELONA (2005)

IV ONTINYENT (2004)

III BENICARLÓ (2003)

V APLEC BARCELONA (2005).jpg
(2004). IV APLEC ONTINYENT.jpg
(2003). III APLEC BENICARLÓ.jpg

Aplec Barcelona

La participació juvenil a l´àmbit local des del model dels Consells Locals de Joventut

Les relacions entre els consells locals i els d´àmbit autonòmic i nacional així com amb els ajuntaments

El V APLEC tingué lloc a Barcelona (Catalunya) i va tractar sobre les experiències d´interlocució i diàleg dels Consells Locals de la Joventut amb el seu entorn institucional

El  IV APLEC tingué lloc el 2004 a Ontinyent (País valencià) i va tractar de realitzar una anàlisi sobre el paper dels Consells de la Joventut: fortaleses, riscos, límits, reivindicacions i competències.

El III APLEC tingué lloc el 2003 a Benicarló (País valencià) i va tractar sobre les relacions institucionals dels Consells Locals amb altres entitats de diversos àmbits territorials.

XARXA DE CONSELLS LOCALS

La Xarxa de Consells Locals de Joventut constitueix l'espai de trobada creat pels CLJ de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, per a l'intercanvi d'experiències, coneixements i propostes per al seu bon funcionament. El seu objectiu és ajudar a consolidar la tasca dels CLJ ja existents i propulsar la creació de nous.

XCLJ.jpg
bottom of page