top of page
INFO: Historia
PROGRAMA SUPER DEF.png

XXII TROBADA TRIANGLE JOVE

"POSEM LA VIDA AL CENTRE

DESPRECARITZEM-LA"

abejas-panal_edited.png

LES TROBADES

El Triangle Jove organitza cada any una trobada destinada als representants de les entitats que formen part del Consell de la Joventut de les Illes Balears, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell Valencià de la Joventut. Aquesta trobada està concebuda com un espai de formació, debat i coneixement mutu i té, com a objectiu final, millorar la qualitat de l’associacionisme i potenciar la participació dels i les joves, així com oferir a les entitats membre dels tres consells la possibilitat de trobar espais d’encontre i intercanvi de treballs, experiències i reivindicacions comunes.


Les trobades són monogràfiques i busquen aprofundir en un tema d’especial interès per a la població jove. Després de les sessions formatives s’intenta arribar a unes conclusions consensuades per totes les persones participants. Així, les trobades sempre estan lligades a una declaració on s’exposen les principals conclusions partint de les ponències, els tallers, els debats i els grups de treball.

abejas-panal_edited_edited.png

DESCRIPCIÓ

El jovent som un dels col·lectius que més patim les crisis econòmiques. Amb la crisis socioeconòmica derivada de la COVID19, les joves hem estat de les primeres expulsades del mercat laboral i de la mateixa forma, en molts casos no tenim accés a les ajudes proposades pel Govern (com l'ingrés mínim vital). Una situació que es suma a la ja present precarietat. 

La precarietat és l´única forma de viure que hem conegut moltes joves. En ocasions tenim tan interioritzada la falta de recursos i oportunitats que ens pot semblar la normalitat. En altres ocasions, s`idealitzen pràctiques o models de vida precaris per presentar-los com a desitjables per les joventuts.  La precarietat sociolaboral afecta a la qualitat de vida perquè, entre altres coses, no pots dedicar temps als espais de cures; els espais d’oci, subsidiaris als del treball, son espais buits; la crisis i la precarietat debiliten l’autoestima individual i col·lectiva…

Per tant, en un context difícil on la precarietat juvenil hi és molt present proposem sostenir-nos i actuar cooperativament des de les cures, l’ecofeminisme i la consciència global. 

abejas-panal_edited_edited_edited.png

OBJECTIUS

GENERAL:

Repensar des de les cures, l’ecofeminisme i la consciència global el model precari en que vivim i ens desenvolupem les joventuts.

ESPECÍFICS:

 • Oferir espais per a generar sinergies entre persones

 • Generar xarxa entre les entitats juvenils dels tres territoris

 • Fomentar un espai segur i guiat on poder desenvolupar una introspecció personal i col·lectiva per esdevenir accions concretes de canvi. 

 • Prendre consciència del meu jo

 • Repensar, a través d'un procés individual, col·lectiu i formatiu, les meves relacions

 • Formar-nos en el concepte de precarització juvenil

 • Concienciar sobre la situació de precarietat a la que estam exposats les joventuts

 • Fer incidència en el contingut de la precarietat juvenil

 • Identificar, a través d'un procés col·lectiu, quines problemàtiques relacionades amb la precarietat juvenil detectem al nostre entorn

 • Senyalar els problemes estructurals i sistèmics que causen la precarietat

 • Generar objectius i metodologies de treball davant aquestes problemàtiques des de les cures, l’ecofeminisme i la consciència global

bottom of page